*Free Gassed Rat T'Shirts on orders over £50 clickhere* and Free UK* shipping and returns on all orders over £40! *for exclusions see shipping page here

0

Your Cart is Empty

Voorwaarden

ACHTERGROND:

Deze overeenkomst geldt tussen u, de Gebruiker van deze Website en de zoutpannen Kleding, de eigenaar(s) van deze Website. Uw akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn door de artikelen 1, 5 – 12 en 16 – 26 van deze Voorwaarden wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van de Website. Leden 3, 4 en 13 – 15 zijn alleen van toepassing op de verkoop van Goederen. Als u niet akkoord gaat gebonden te zijn door deze Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Website onmiddellijk.

Geen enkel deel van deze Website is bestemd voor het vormen van een contractuele aanbieding staat van acceptatie. Uw bestelling vormt een contractuele aanbieding en onze aanvaarding van dat aanbod wordt geacht plaats te vinden op onze versturen van een bevestigingsmail van de bestelling naar u aangeeft dat uw bestelling is voldaan, en is op weg naar jou.

1. Definities en Interpretatie
In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
Account" wordt bedoeld het geheel van persoonsgegevens, betalingsgegevens en referenties die gebruikt worden door Gebruikers om toegang te krijgen tot Betaalde Content en / of eventuele communicatie Systeem op de Website;
Vervoerder" betekent een derde partij die verantwoordelijk is voor het vervoer van de gekochte Goederen vanuit ons Bedrijfspand aan de klanten;
Inhoud" betekent alle tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, audio, video, software, data compilaties en elke andere vorm van informatie kan worden opgeslagen in een computer die verschijnt op of onderdeel van deze Website;
Goederen" betekent alle producten die zoutvlakte Kleding adverteert en / of beschikbaar maakt voor de verkoop via deze Website. Onze producten bestaan uit motorkleding en accessoires;
Service" betekent gezamenlijk een online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of informatie die zoutvlakte Kleding beschikbaar stelt via de Website, hetzij nu of in de toekomst;
Betaling Informatie" betekent alle informatie die nodig is voor de aankoop van Goederen van deze Website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, credit / debit card nummers, bankrekeningnummers en soort codes;
Gebouwen" betekent onze plaats van vestiging:
Dot 4 Distribution Ltd, geregistreerd adres van de Eenheid 12 Woodlea Park, Station Benadering, Medstead, Vier Merken, Hampshire GU34 5AZ, verenigd koninkrijk.
Salt Flats Kleding magazijn adres:Unit 12 Woodlea Park, Station Benadering, Medstead, Vier Merken, Hampshire, GU34 5AZ, tel: +44 203 318 5014.
Systeem" betekent alle online communicatie-infrastructuur die de zoutvlakte Kleding beschikbaar stelt via de Website, hetzij nu of in de toekomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, PayPal, web-based e-mail, message boards, live chat faciliteiten en e-mail links;
Gebruiker” / “Gebruikers" betekent een derde partij die toegang heeft tot de Website en is niet in dienst van Salt Flats Kleding en handelt in de uitoefening van hun werk;
Website" betekent de website die u momenteel gebruikt (http://saltflatsclothing.co.uk/) en eventuele sub-domeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk wordt uitgesloten door hun eigen voorwaarden;
Wij/Ons/Onze" betekent Dot 4 Distribution Ltd, een vennootschap geregistreerd in Engeland onder 08652765 van Eenheid 12 Woodlea Park, Station Benadering, Medstead, Vier Merken, Hampshire GU34 5AZ, verenigd koninkrijk.

2. Leeftijd Beperkingen
voor Personen onder de leeftijd van 18 jaar moet het gebruik van deze Website alleen met toezicht van een Volwassene. Betaling Informatie moet worden verstrekt door of met toestemming van een Volwassene.
3. Zakelijke Klanten
Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op klanten die het kopen van Goederen in de uitoefening van zijn bedrijf. Als u een zakelijke klant raadpleeg Onze business termijn en voorwaarden zich op http://pulsocreativ.com.
4. Internationale Klanten
Als er Goederen worden besteld van buiten het Verenigd Koninkrijk, invoerrechten en belastingen kunnen worden gemaakt zodra uw Goederen hun bestemming bereiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze kosten en We verbinden ons ertoe om geen berekeningen of schattingen in dit verband. Als u de aankoop van internationaal, wordt u geadviseerd om contact op met uw lokale douane autoriteiten voor nadere informatie over de kosten en de procedures. Als koper van de Goederen, zal je ook de importeur van het record en als zodanig moet ervoor zorgen dat uw aankoop is in volledige overeenstemming met de wetgeving van het land waarin de Goederen worden ingevoerd. Wees u ervan bewust dat Goederen kunnen worden gecontroleerd bij aankomst in de haven voor de douane en dat We niet kunnen garanderen dat de verpakking van uw Goederen vrij zijn van tekenen van knoeien. Let ook op dat het Verenigd Koninkrijk de wetgeving inzake consumentenbescherming niet van toepassing.
5. Intellectuele Eigendom
5.1 Onder voorbehoud van de uitzonderingen in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, alle Inhoud op de Website, tenzij die geupload zijn door Gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo ' s, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips, data compilaties, pagina lay-out, de onderliggende broncode en software is het eigendom van Salt Flats Kleding, Onze partners of andere relevante derden. Door verder gebruik te maken van de Website bevestigt u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door de toepasselijke Verenigd Koninkrijk en internationale intellectuele eigendomsrechten en andere wetgeving.
5.2Met inachtneming van artikel 7 mag u niet reproduceren, kopiëren, distribueren, op te slaan of op een andere manier hergebruiken van materiaal van de Website, tenzij anders aangegeven op de Website of tenzij met Onze uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming om dit te doen.
6. Intellectuele Eigendom van derden
6.1 , Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, het Auteursrecht en Handelsmerken, product afbeeldingen en beschrijvingen behoren tot de fabrikanten of distributeurs van deze producten van toepassing kan zijn.
6.2 Met inachtneming van artikel 7 mag u niet reproduceren, kopiëren, distribueren, op te slaan of op een andere manier opnieuw gebruik van dergelijk materiaal, tenzij anders aangegeven op de Website of behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe door de desbetreffende fabrikant of leverancier.
7. Eerlijke Gebruik van de Intellectuele Eigendom
van Materiaal van de Website mag worden hergebruikt zonder schriftelijke toestemming van waar een van de uitzonderingen beschreven in Hoofdstuk III van de Copyright Designs and Patents Act 1988 van toepassing.
8. Links naar Andere Websites
Deze Website kan links bevatten naar andere sites. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, deze sites zijn niet onder de controle van Salt Flats Kleding of die van Onze gelieerde ondernemingen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige en alle vormen van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van hen. Het opnemen van een link naar een andere website op deze Website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die de leiding van hen.
9. Links naar deze Website
diegenen Die een link te plaatsen naar deze Website op andere sites kan dit alleen doen op de home pagina van de site http://saltflatsclothing.co.uk zonder onze voorafgaande toestemming. Deep linking (d.w.z. links naar specifieke pagina ' s binnen de site) vereist dat onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Voor meer informatie of om toestemming vragen neem dan contact met Ons op per e-mailinfo@saltflatsclothing.com.
10. Het gebruik van Communicatie-Uitrusting
10.1 Bij gebruik van de aanvraagformulier of elk ander Systeem op de Website moet u dit doen in overeenstemming met de volgende regels. Het niet naleven van deze regels kan ertoe leiden dat je Account wordt opgeschort of gesloten:
10.1.1U mag geen obsceen of vulgair taalgebruik;
10.1.2U mag niet verzenden van Inhoud die onwettig of anderszins verwerpelijk is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot Inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, ageist, seksistische of racistische;
10.1.3U moet geen Inhoud die is bedoeld om te bevorderen of aan te zetten tot geweld;
10.1.4 Het is aangeraden dat inzendingen worden gemaakt met behulp van de engelse taal zoals Wij mogelijk niet in staat om te reageren op de aanvragen ingediend in andere talen;
10.1.5Het middel waarmee je jezelf identificeert mag niet in strijd met deze Algemene Voorwaarden of enige toepasselijke wetten;
10.1.6U mag zich niet uitgeven voor andere mensen, met name werknemers en vertegenwoordigers van Salt Flats Kleding of Onze gelieerde ondernemingen; en
10.1.7Je moet niet gebruik maken van Ons Systeem voor niet-toegestane massa-communicatie, zoals "spam" of "junk mail".
10.2U erkent dat zoutvlakte Kleding behoudt zich het recht voor om te controleren elke en alle communicatie naar Ons of via Ons Systeem.
10.3U erkent dat zoutvlakte Kleding te kunnen behouden en kopieën van eventuele en alle communicatie naar Ons of via Ons Systeem.
10.4U erkent dat alle informatie die u Ons stuurt via Ons Systeem kan gewijzigd worden door Ons, op welke manier en u doet hierbij afstand van uw morele recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke informatie. Eventuele beperkingen die u wenst te plaatsen op Ons gebruik van dergelijke informatie dient Ons meegedeeld te worden op voorhand en Wij behouden ons het recht tot afkeuring van dergelijke voorwaarden met de bijbehorende informatie.
11. Rekeningen
11.1 om Goederen te kopen op deze Website en voor het gebruik van bepaalde andere delen van het Systeem, bent u verplicht een Account aan te maken waarin bepaalde persoons-en betalingsgegevens, die kunnen variëren op basis van uw gebruik van de Website kunnen We niet eisen dat de Betaling van de Informatie tot u een aankoop wilt doen. Door verder gebruik te maken van deze Website geeft u aan en garandeert u dat:
11.1.1 alle informatie die u invoert juist en waarheidsgetrouw zijn;
11.1.2u toestemming voor het indienen van de Betaling van de Informatie, waar toestemming, kunt u worden verplicht; en
11.1.3 houdt u deze informatie correct en up-to-date is.
Uw aanmaken van een Account is een verdere bevestiging van uw vertegenwoordiging en garantie.
11.2Het is aanbevolen dat u het niet eens met je Account gegevens, in het bijzonder de gebruikersnaam en het wachtwoord (indien van toepassing). Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van uw Account gegevens worden gedeeld met u. Als u een gedeelde computer gebruikt, wordt het aanbevolen dat u niet opslaan van uw Account details in uw internet browser.
11.3Als u reden hebt om te geloven dat uw Account gegevens zijn verkregen door een andere persoon zonder toestemming, dient u onmiddellijk contact met Ons op om uw Account opschorten en annuleren, eventuele ongeautoriseerde aankopen die in behandeling. Wees u ervan bewust dat aankopen kunnen alleen geannuleerd worden tot ze zijn verzonden zoutvlakte Kleding aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid.
11.4Bij het kiezen van uw gebruikersnaam bent u verplicht zich te houden aan de voorwaarden zoals hierboven aangegeven in artikel 10. Zo niet, zou kunnen leiden tot een schorsing en/of verwijdering van uw Account.
12. Ontbinding en opzegging van de Rekeningen
12.1van Beide zoutvlakte Kleding of kunt u uw Account beëindigen. Als Wij uw Rekening eindigen, krijgt u bericht per e-mail en een verklaring voor de beëindiging zal worden verstrekt. Niettegenstaande het bovenstaande behouden Wij ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen.
12.2Als Wij uw Rekening eindigen, huidige of in afwachting van aankopen op uw Rekening zal kunnen worden geannuleerd en kan niet worden verzonden.
12.3Wij behouden ons het recht voor om aankopen annuleren zonder opgaaf van redenen, voor elke reden voor het verwerken van de betaling en verzending.
12.4Als aankopen worden geannuleerd, om welke reden vóór de verzending ontvang je een vergoeding van alle betaalde bedragen in verband met aankopen binnen 14 kalenderdagen.
12.5Als u uw Account beëindigt, alle niet-verzonden aankopen zullen worden geannuleerd en u zal worden terugbetaald eventuele betaalde bedragen in verband met aankopen binnen 14 kalenderdagen.
13. Goederen, Prijzen en Beschikbaarheid
13.1 , Hoewel er redelijke inspanningen werden geleverd om ervoor te zorgen dat alle grafische voorstellingen en beschrijvingen van Zaken die bij Ons komen overeen met het werkelijke product, Wij zijn niet verantwoordelijk voor variaties van deze beschrijvingen. Dit sluit niet uit Onze aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van nalatigheid van Onze kant en heeft alleen betrekking op kleine afwijkingen van de juiste Goederen, niet de verschillende Goederen geheel. Zie artikel 15.1 voor onjuiste Goederen.
13.2Waar nodig, kan u worden gevraagd om te selecteren van het gewenste merk, maat, model, kleur, aantal, de soort van de Goederen die u koopt.
13.3We noch verklaart noch garandeert dat de Goederen beschikbaar zijn. Voorraad indicaties waar verstrekt op de Website, worden niet gegarandeerd als een dergelijke aanwijzing kan geen rekening gehouden met de omzet die hebben plaatsgevonden tijdens uw bezoek aan de Website.
13.4Alle prijsinformatie op de Website is correct op het moment van online gaan. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen en veranderen, of verwijderen van alle speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en als het nodig is.
13.5 In het geval dat de prijzen zijn veranderd in de periode tussen een bestelling wordt geplaatst voor Goederen en Ons het verwerken van die bestelling en ontvangst van betaling, zal met u contact opnemen voordat uw bestelling wordt verwerkt met de details van de nieuwe prijs;
13.6Alle prijzen op onze website zijn in euro ' s en de betaling zal worden gemaakt in GBP (£) en omvatten alle belastingen op de toegevoegde waarde.
14. Bestelling en Levering
14.1Geen deel van deze Website vormt een contractuele aanbieding staat van acceptatie. Uw bestelling vormt een contractuele bieden die Wij, in Onze enige discretie, te accepteren. Onze aanvaarding is aangegeven door Ons sturen je een bevestigingsmail. Slechts één keer hebben Wij verzonden je een bestelbevestiging per e-mail zal er een bindend contract Dot 4 Distribution Ltd en u.
14.2 Bestelproces:
a) de producten te Vinden die u wilt
b) de producten toe te Voegen aan uw winkelwagen
c) Ga naar de kassa
d) Selecteer de levering en facturatie-opties (indien van toepassing)
e) een overzicht van uw bestelling
f) Indien nodig corrigeren van invoerfouten te maken alvorens te bestellen door producten verwijderen uit uw winkelwagen.
g) het Verzenden van uw bestelling
h) het Ontvangen van een online orderbevestiging
14.3Betaling dient te geschieden na de indiening van uw bestelling. WIJ maken gebruik van veilige betalingsmogelijkheden voor online aankopen. U kunt uw bestelling betalen via PayPal, Mastercard, Visa Debit card en MasterCard.
14.4Orderbevestigingen onder sub-artikel 14.1, zal de volgende informatie bevatten:
14.4.1de Bevestiging van de bestelde Goederen, waaronder de volledige details van de belangrijkste kenmerken van de Goederen;
14.4.2Volledig gespecificeerde prijzen voor de bestelde Goederen met inbegrip van, in voorkomend geval, de belastingen, verzendkosten en overige bijkomende kosten;
14.4.3Geschatte leveringstermijn(en) en tijdstip(pen);
14.5orderbevestigingen zal ook worden afgesloten op papier met uw Goederen.
14.6Indien Wij, om welke reden dan ook, niet accepteert uw bestelling, geen betaling zal worden genomen onder normale omstandigheden. In ieder geval, alle sommen betaald door u in verband met die volgorde zal worden terugbetaald binnen 14 kalenderdagen.
14.7 Alle Goederen die u heeft gekocht, zullen worden geleverd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de verzending van Onze orderbevestiging, tenzij anders is overeengekomen.
14.8Kunnen We alleen voldoen aan een bestelling voor een afleveradres waar een thuis-of kantoor-adres.
14.9 Soms om redenen die buiten onze controle en wij kunnen niet aan het leveren van uw item zoals gepland. We zullen proberen om zo snel mogelijk, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze veroorzaakt een vertraging of storing in de levering van uw Goederen.
14.10Het risico van de Goederen blijft bij Ons totdat zij komen in je fysieke bezit.
14.11Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij bieden ons met de online e-commerce platform dat ons toelaat om onze producten te verkopen en diensten aan u aan.
15. Retourbeleid van
Salt Flats Kleding wil altijd van hoge kwaliteit Goederen die foutloos en onbeschadigd zijn. Soms echter, mogen de Goederen moeten worden geretourneerd. Retourzendingen worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden.
15.1Alle retouren moeten worden gemarkeerd alsGeretourneerde Goederen – Mislukte Verkoop.
15.2van Alle geretourneerde Goederen moeten worden teruggestuurd in hun originele staat met verpakking en documentatie en de originele labels en de etikettering nog aan. De te retourneren Goederen dienen in goede staat aankomen waarvoor u als klant bent verantwoordelijk voor. Als u niet redelijke zorg te dragen voor de Goederen te controleren voordat zij aan ons worden geretourneerd, en dit resulteert in beschadiging of slijtage, brengen wij u voor de vermindering in waarde. De verpakking hoeft niet te worden afgesloten.
15.3Als u het ontvangen van Zaken die niet overeenkomen met de gegevens die u heeft besteld, dient u contact met Ons schriftelijk info@saltflatsclothing.combinnen de 7 kalenderdagen te regelen ophalen en terugbrengen. U krijgt de mogelijkheid om de Goederen te vervangen met die besteld (indien beschikbaar) of worden terugbetaald door middel van de methode van betaling door u bij de aankoop van de Goederen. Vervangingen zullen worden uitgegeven na ontvangst van de geretourneerde Goederen. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor het betalen van verzendkosten. Terugbetalingen worden gedaan binnen 14 dagen en in geen geval later dan 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde Goederen of het bewijs van de verzendkosten van de geretourneerde goederen en zijn inclusief standaard verzendkosten. Wij betreuren het dat de extra kosten zoals express levering en het cadeau kan niet worden terugbetaald.
15.4Als de Goederen worden beschadigd in transit en de schade is zichtbaar op de levering, moet u meld eventuele delivery opmerking aan het effect dat de Goederen zijn beschadigd. Voor het retourneren van de beschadigde Goederen, neem dan contact met Ons op binnen 7 dagen schriftelijk te info@saltflatsclothing.comregelen ophalen en terugbrengen. Het is handig als je ons kan voorzien van een digitale foto van het probleem. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor het betalen van verzendkosten. U krijgt de mogelijkheid om de Goederen te vervangen of te vergoeden door middel van de methode van betaling door u bij de aankoop van de Goederen. Vervangingen zullen worden uitgegeven na ontvangst van de geretourneerde Goederen. Terugbetalingen worden gedaan binnen 14 dagen en in geen geval later dan 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde Goederen of het bewijs van de verzendkosten van de geretourneerde goederen en zijn inclusief standaard verzendkosten. Wij betreuren het dat de extra kosten zoals express levering en het cadeau kan niet worden terugbetaald.
15.5Als alle Goederen die u hebt gekocht hebben fouten als ze bij u worden afgeleverd, moet u contact opnemen met Ons schriftelijk te returns@saltflatsclothing.com binnen de 7 kalenderdagen te regelen ophalen en terugbrengen. Het is handig als je ons kan voorzien van een digitale foto van het probleem. U krijgt de mogelijkheid om de Goederen te vervangen of te vergoeden door middel van de methode van betaling door u bij de aankoop van de Goederen. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor het betalen van verzendkosten. Vervangingen zullen worden uitgegeven na ontvangst van de geretourneerde Goederen. Terugbetalingen worden gedaan binnen 14 dagen en in geen geval later dan 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde Goederen of het bewijs van de verzendkosten van de geretourneerde goederen en zijn inclusief standaard verzendkosten. Wij betreuren het dat de extra kosten zoals express levering en het cadeau kan niet worden terugbetaald.
15.6Als alle Goederen die u hebt gekocht ontwikkelen gebreken, binnen 21 kalenderdagen na de levering, heeft u mogelijk recht op een vervanging, maar niet op een terugbetaling. Om te zorgen voor deze vervanging moet u contact opnemen met Ons, binnen de 21 dagen te regelen ophalen en terugbrengen. Wij beoordelen de Goederen en de vermeende gebreken bij ontvangst en als We vaststellen dat (in Onze enige discretie, te handelen in redelijkheid en te goeder trouw) te bepalen dat de fout niet het gevolg is van mishandeling door u (opzet, nalatigheid of anderszins), Wij zullen vervangende Goederen, zonder extra kosten voor u.
15.7Als u binnen de Europese Unie, u hebt een wettelijk recht op een 'afkoelingsperiode' periode. Deze periode begint zodra uw bestelling is voltooid en eindigt 14 dagen na ontvangst van de Goederen aan u geleverd. Als de Goederen worden geleverd aan u in termijnen, dan wordt de 14 dagen begint op de dag dat u de laatste termijn. Als u van gedachten verandert over de goederen binnen deze periode moet u Ons informeren door een e-mail ominfo@saltflatsclothing.combinnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. U kunt gebruik maken van ons annulerings-vorm (

http://saltflatsclothing.com/pages/cancellation-form), maar het is niet verplicht. Goederen moeten worden teruggestuurd naar het Ons binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop u laten weten dat u wenst de Goederen te retourneren. De retour moet verstuurd worden naar: verpakkingseenheid 12 Woodlea Park, Station Benadering, Medstead, Vier Merken, Hampshire, GU34 5AZ, Verenigd Koninkrijk. U zal moeten dragen de directe kosten van het terugzenden van de Goederen indien de Goederen worden terug gestuurd om deze reden. Restitutie zal worden afgegeven binnen een bepaald aantal dagen, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode en in geen geval later dan

15.7.1 14 kalenderdagen na de dag dat we weer terug krijgen van je geleverde zaken, of
15.7.2(indien eerder) 14 dagen na de dag dat u het bewijs dat u bent teruggekeerd van de goederen, of
15.7.3Als er geen goederen geleverd 14 dagen na de dag waarop wij geïnformeerd bent over uw beslissing om te annuleren op grond van deze bepaling.
Standaard verzendkosten worden opgenomen. Wij betreuren het dat de extra kosten zoals express levering en het cadeau kan niet worden terugbetaald.
15.8Salt Flats Kleding mag niet in staat zijn retourzendingen te accepteren onder de afkoelingsperiode van de volgende soorten Goederen en/of met inachtneming van de volgende omstandigheden:
15.8.1 Goederen die gemaakt zijn naar uw specificaties of die zijn gepersonaliseerd;
15.8.2Goederen die onderworpen zijn aan snel kunnen bederven of verouderen;
15.8.3Goederen die verzegeld zijn voor de gezondheid of de hygiëne redenen die zijn niet geasfalteerd na levering
15.8.4 , de Goederen die, na levering, volgens hun aard, onscheidbaar vermengd met andere zaken;
15.8.5Goederen bestaande uit audio-en video-opnamen en computer software (zoals spelletjes) in verzegelde verpakking, waarvan de verzegeling is verbroken na levering.
15.8.6Het gebruik of het genot dat je hebt misschien al van de Goederen buiten de behandeling daarvan voor zover nodig voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en het functioneren van hen (zoals u zou, bijvoorbeeld, het verwerken van een display-item in een winkel). Let op: het openen van de verpakking niet voorkomen dat u van het retourneren van Goederen, tenzij de Goederen vallen onder Bijzinnen 15.7.3 of 15.7.5 en in ieder geval niet met de opening van de geleverde verpakking, alleen de verpakking van het product zelf.
16. Privacy

16.1het Gebruik van de Website is ook onderworpen aan Ons privacybeleid ophttp://saltflatsclothing.co.uk/pages/privacy-policydie is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden door deze verwijzing. Om de Privacy-Beleid, klik dan op de link hierboven.
16.2De Website plaatst de volgende cookies op uw computer of apparaat. Deze cookies worden gebruikt voor de doeleinden die hierin zijn beschreven. Volledige details van de cookies die gebruikt worden door de Website en uw rechten met betrekking tot hen opgenomen zijn in ons Privacy-Beleidhttp://saltflatsclothing.co.uk/pages/privacy-policy. Door het accepteren van deze Voorwaarden stemt u naar Salt Flats Kleding cookies te plaatsen op uw computer of apparaat. Lees de informatie in het Privacy Beleid voorafgaand aan acceptatie.

Naam van Cookie

Naam van de Provider

Doel

_session_id

Unieke token, sessional. Laat Shopify voor het opslaan van informatie over uw sessie (referrer, landing pagina, enz.).

_shopify_visit

Geen gegevens. Persistent voor 30 minuten na het laatste bezoek, die Gebruikt worden door onze website provider interne statistieken tracker registreert het aantal bezoeken

_shopify_uniq

Geen gegevens bezit, vervalt middernacht (in vergelijking met de bezoeker) van de volgende dag, Telt het aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant.

winkelwagen

Unieke token, persistent voor 2 weken, Winkels informatie over de inhoud van uw winkelwagen.

_secure_session_id

Unieke token, sessional.

storefront_digest

Uniek token van onbepaalde duur is Als de winkel is beveiligd met een wachtwoord, dit is gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.

PREF

Google

Persistent voor een zeer korte periode, van Google en tracks die een bezoek aan de winkel van waar.16.3 Als u wilt de opt-out van Ons het plaatsen van cookies op uw computer of apparaat, klik dan op de rode accepteren geen knop op Ons cookiebeleid melding blokkeren. U kunt er ook voor kiezen om het verwijderen van cookies die al zijn geplaatst. Voor instructies over hoe dit te doen, raadpleeg uw internet-browser ' s help menu.

17. Hoe Gebruiken We Uw Persoonlijke Gegevens (Bescherming Van Gegevens)

17.1 Alle persoonlijke informatie die Wij verzamelen, kunnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam en adres), wordt verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de Data Protection Act 1998 en uw rechten op grond van die Wet.
17.2Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

17.2.1 het Leveren van Onze Goederen en diensten aan u;
17.2.2het Verwerken van uw betaling voor de Goederen; en
17.2.3u te Informeren over nieuwe producten en diensten bij Ons beschikbaar. U kunt een verzoek indienen dat wij stoppen met het sturen van deze informatie op elk moment.

17.3In bepaalde omstandigheden (als u bijvoorbeeld wenst te kopen Goederen op krediet), en met uw toestemming, Wij kunnen uw persoonlijke informatie aan credit reference agencies. Deze agentschappen zijn ook gebonden aan de Data Protection Act 1998 en mag gebruik maken van en houden uw persoonlijke gegevens dienovereenkomstig.
17.4We zullen niet uw persoonlijke informatie aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn of door de wet is toegestaan om dit te doen.

18. Uitsluitingen

18.1 Wij geven geen garantie dat de Website aan uw vereisten zal voldoen, dat het van voldoende kwaliteit is, dat het geschikt is voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op rechten van derden, dat het compatibel is met alle systemen, dat het veilig is en dat alle aangeboden informatie correct is. Wij geven geen garantie van enig specifieke resultaten van het gebruik van Onze diensten op.
18.2 Geen enkel deel van deze Website is bedoeld om advies en de Inhoud van deze Website mag niet worden gebruikt bij beslissingen te nemen of actie te ondernemen van welke aard dan ook.
18.3 Geen enkel deel van deze Website is bestemd voor het vormen van een contractuele aanbieding staat van acceptatie.
18.4 Hoewel Wij alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de Website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware, wordt u sterk aangeraden om de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen internet security, dat uw persoonlijke gegevens en hun computers.

19. Veranderingen aan de Dienst en deze Voorwaarden

behouden Wij ons het recht voor om de Website, de Content of deze Voorwaarden en Bepalingen op elk moment. U zal gebonden zijn door eventuele wijzigingen in de Voorwaarden zijn vanaf de eerste keer dat u de Website na de wijzigingen. Als Wij gehouden zijn om eventuele wijzigingen in de Voorwaarden met betrekking tot de verkoop van Goederen door de wet, deze wijzigingen zullen automatisch van toepassing zijn op bestellingen die momenteel in behandeling in aanvulling op alle bestellingen die u in de toekomst.

20. Beschikbaarheid van de Website

20.1de Website en De Dienst die daarin wordt verstrekt "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis. Wij geven geen garantie dat de Website of de Dienst vrij zal zijn van defecten en / of gebreken. Voor zover maximaal toegestaan door de wet Wij geven geen garanties (uitdrukkelijk of stilzwijgend) van de geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid van de informatie, de compatibiliteit en de bevredigende kwaliteit.
20.2Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige onderbreking of niet-beschikbaarheid van de Website als gevolg van externe oorzaken waaronder, maar niet beperkt tot, de internet-PROVIDER storingen, host defecte apparatuur, communicatie netwerk storing, stroomuitval, natuurrampen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

21. Beperking van Aansprakelijkheid

21.1 Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, aanvaarden Wij geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, voorzienbare of anders, met inbegrip van indirecte schade, gevolgschade, speciale of morele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of enige informatie die daarin is opgenomen. U moet weten dat u het gebruik van de Website en zijn Inhoud op eigen risico.
21.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden uitsluit of beperkt Dot 4 Distribution ltd ' s aansprakelijkheid voor dood of letselschade ten gevolge van nalatigheid of fraude van de kant van de zoutvlakte Kleding.
21.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden uitsluit of beperkt zoutvlakte Kleding aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade of verlies als gevolg van de onjuiste levering van de Goederen of van het afgaan op onjuiste informatie op de Website.
21.4In het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, dat de termijn wordt geacht afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige Bepalingen en Voorwaarden. Deze termijn geldt alleen binnen jurisdicties waar een bepaalde termijn is illegaal.

22. Geen verklaring van afstand

In het geval dat een partij aan deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel, hierin vervat, deze dienen niet te worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

23. Voorgaande Voorwaarden en condities

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en alle voorgaande versies daarvan, de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden prevaleren, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

24. Rechten van derden

Niets in deze Voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend aan enige derde partij. De overeenkomst die door deze Voorwaarden tussen u en Dot 4 Distribution Ltd.

25. Mededelingen

25.1 Alle mededelingen / communications zal Ons gegeven worden, hetzij via de post aan Onze Lokalen (adres: zie hierboven) of door een e-mail naar info@saltflatsclothing.com. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht ontvangen 3 dagen na het plaatsen van indien gezonden per post, de dag van de verzending als de e-mail wordt ontvangen op een werkdag en op de eerstvolgende werkdag als de e-mail is verzonden weekend of op een feestdag.
25.2Wij kunnen, als u kiest om het te ontvangen, die van tijd tot tijd sturen wij u informatie over Onze producten en/of diensten. Als u geen dergelijke informatie wenst te ontvangen, klik dan op de Unsubscribe-link in elke e-mail die u van ons hebt ontvangen.

26. Recht en bevoegde rechter

op Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen u en de zoutpannen Kleding wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Recht van Engeland en Wales en de zoutpannen Kleding, en u gaat akkoord u te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Engeland en Wales.

27. Klarna

In samenwerking metKlarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, wij bieden u de volgende betaalmogelijkheden. Betaling dient te geschieden op met Klarna:

  • Betalen in 3

  • Betaal Later

Verdere informatie en Klarna gebruiker de voorwaarden vindt uhier. Algemene informatie over Klarna kan worden gevondenhier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie inKlarnas privacy statement.
 

Vragen over deze Voorwaarden dienen te worden verstuurd naar ons opinfo@saltflatsclothing.com.